Räätälöidyn ohjauksen tarjoaminen ja yhteistyömahdollisuuksien luominen kansainvälisille ammattilaisille, tavoitteena taitojen vakiinnuttaminen ja hyödyntäminen Suomessa.

LIITY YHTEISÖÖMME

Toimitamme tavoite

Toimimme vankana tuki- ja yksilöllisenä opastuksena Suomessa asuville kansainvälisille ammattilaisille. Lisäksi, monet ammatit Suomessa ovat säänneltyjä, ja niiden, jotka ovat ulkomailla pätevöityneet Suomessa säänneltyyn ammattiin, on haettava asianomaiselta viranomaiselta päätöstä siitä, ovatko he myös pätevöityneet samaan ammattiin Suomessa. Useat Suomessa asuvat kansainväliset ammattilaiset ovat joko työttömiä, alityöllistettyjä tai työskentelevät osaamisalueensa ulkopuolella. Tällä on kielteinen vaikutus Suomen talouteen, koska nämä ammattilaiset eivät pysty käyttämään taitojaan suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Näin ollen Suomen talous ei pysty vastavuoroisesti hyötymään Suomessa jo asuvista kansainvälisistä osaajista.

Toimintamme

Erilaisten ohjelmien ja palveluiden avulla autamme ulkomailla ammattiin pätevöityneitä kansainvälisiä ammattilaisia voittamaan ne esteet, jotka estävät heitä hyödyntämästä taitojaan Suomessa. Tarjoamme räätälöityä aiempien tutkintojen tunnustamista, informatiivisia tapahtumia ja webinaareja, uravalmennusta, mentorointi- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi tarjoamme näille ammattilaisille myös kahdenkeskistä ohjausta, heidän ottaessaan merkittäviä ura-askeleita kohti siirtymistä suomalaisen työvoiman joukkoon ja edistäessään osaamistaan sen yhteiskunnan hyväksi, jota he nyt kutsuvat kodikseen.

What We Offer

Get Acquainted -Webinaarit ja työpajat

Tutustu Suomen työmarkkinoihin, työkulttuuriin, työnhakuun ja omaan ammattiisi liittyviin tietoihin. Kansainvälisenä ammattilaisena on tärkeää ymmärtää, miten ulkomailla hankittua pätevyyttä voidaan hyödyntää Suomessa ja miten se verrataan suomalaiseen terminologiaan ja tutkintojärjestelmään.

Tukea aiempien tutkintojen tunnustamisprosessissa

Tarjoamme vaiheittaista yksilöllistä tukea aiempien tutkintojen tunnustamisprosessissa valmistelusta lopulliseen hakemukseen ja sen jälkeen! Autamme heitä löytämään sopivat oppilaitokset, kun he ryhtyvät konkreettisiin toimiin vaadittujen täydentävien kurssien suorittamiseksi tunnustamisviranomaisen suosittelemalla tavalla.

Mentorointi ja vertaistuki

Mentorointiprojektimme tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus hyödyntää valitsemansa alansa vakiintuneiden ammattilaisten tietämystä ja kokemusta. Mentoroitavat voivat hyödyntää mentorin olemassa olevia tietoja, taitoja ja kokemusta edetäkseen urallaan. Vertaistukiryhmämme pidetään sekä kasvokkain että verkossa kaikkialla Suomessa. Jokainen istunto keskittyy tiettyyn kotoutumisen alueeseen varmistaen osallistujille kattavan tuen.

Uraohjaus- ja verkostoitumistapahtumat

Ohjaamme kansainvälisiä kykyjä luomaan omia ainutlaatuisia urapolkuja tai etsimään vaihtoehtoisia urapolkuja Suomessa ryhmä- tai yksilövalmennuksilla. Autamme heitä arvioimaan taitojaan, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä henkilökohtaisia rajoituksiaan uran rakentamisessa Suomessa. Järjestämme myös verkostoitumistilaisuuksia mahdollisuutena yhteyksien luomiseen, ammatillisen verkoston rakentamiseen sekä yritysten ja rekrytoijien tapaamiseen.

Projektimme

Degree AMPLIFY -hanke

Käynnissä oleva vuosittainen projekti, joka keskittyy auttamaan kansainvälisiä ammattilaisia Suomessa tuntemaan tarkemmin ulkomaisten tutkintotodistusten tunnustamisprosessia. Mikä tärkeintä, asiantuntijamme, jotka ovat itse käyneet läpi saman prosessin onnistuneesti, ohjaavat uusia hakijoita koko hakuvaiheen ajan askel askeleelta, jotta heidän ei tarvitse käydä prosessia läpi yksin.  

Degree AMPLIFY palkittiin innovatiivisena hyvänä käytäntönä sosiaalisen ja työelämän osallisuuden alalla

Projektimme Degree AMPLIFY saavutti finaalipaikan European Network of Innovation for Inclusion -verkoston koolle kutsumassa hyvien käytänteiden kilpailussa, sosiaalisen työhön osallistamisen kategoriassa (engl. the socio-labour inclusion category).

Tämän palkinnon ansiosta olimme aktiivisesti mukana opintovierailulla ja työpajoissa Madridissa. Lisäksi esittelimme 9. kesäkuuta Degree AMPLIFY -moduulin the European Network of Innovation for Inclusion -yhteisön järjestämässä forumissa. Aiheina olivat osallistava työllisyys ja yrittäjyys sekä kokemukset ja sosiaalisten innovaatioiden suuntaukset inkluusion saralla (engl. XI Forum on Inclusive Employment and Entrepreneurship, Experiences and Trends on Social Innovation for Inclusion).

Opintovierailulla ja eurooppalaisella foorumilla tutustuimme uusimpiin parhaisiin käytäntöihin jatkaaksemme työtä kansainvälisiä ammattilaisia entistä osallistavamman suomalaisen yhteiskunnan eteen.

One Mentor One -hanke

One Mentor One on valmennus- ja mentorointiohjelma jonka avulla mentoroitavat voivat hyödyntää mentorin olemassa olevia tietoja, taitoja ja kokemusta uransa edistämiseksi Suomessa. Mentorointi -projektimme on käynnissä kahdesti vuodessa. Voit seurata sosiaalisia alustojamme ja liittyä Facebook-yhteisöön pysyäksesi ajan tasalla seuraavalla hakujaksolla.

SATAtalents -hanke

Kyseessä on kolmivaiheinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa, tehostaa ja varmistaa kansainvälisten asiantuntijoiden työllistettävyyttä js pysyvyyttä Satakunnan seudulla. Satakunnan seudulle tulee paljon maahanmuuttajia sen erinomaisen koulutuksen vuoksi. Monet heistä kamppailevat kuitenkin löytääkseen paikkansa alueella. Tämän seurauksena he päätyvät muuttamaan muille Suomen alueille. Tämä on menetys Satakunnan seudulle. Hankkeen tavoitteena on lievittää suomalaisten työelämään pääsyn ongelmaa ohjaamalla osallistujia varustautumaan tarvittavalla tietämyksellä suomalaisesta työelämästä, arvioimalla yksilöllisesti heidän taitojaan sekä auttamalla heitä tunnistamaan ammatillisten vahvuuksien alat sekä henkilökohtaiset esteet työllistettävyydelle.  Hankkeen loppupuolella osallistujille tarjotaan verkostoitumis- ja rekrytointimahdollisuus alueen paikallisten yritysten kanssa. 

Satakunnan kansainvälisten osaajien foorumi

Satakunta International People's Fair -tapahtuma on International Professionals Finlandin vuosittain järjestämä yhteistyössä alueen kaupunkien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtumalla on 3 päätavoitetta:

  • Tutustua Satakunnassa asuviin, työskenteleviin tai opiskeleviin kansainvälisiin osaajiin.
  • Muistaa ja palkita ihmisiä, jotka ovat omalta osaltaan edistäneet monikulttuurisuutta arjessa ja työelämässä Satakunnassa.
  • Luoda osallistavaa, avointa ja kansainvälistä ilmapiiriä, joka houkuttelee kansainvälisiä osaajia Satakuntaan ja saa heidät jäämään tänne.

#SIPF2023 Yhteistyökumppanit ja sponsorit

#SIPF2024 sponsorointikyselyitä varten ota meihin yhteyttä osoitteessa info@interprofinland.fi

Vertaistukiryhmät

Vertaistukiprojektimme tarjoaa osallistujille mahdollisuuden oppia, kasvaa, olla yhteydessä toisiinsa ja helpottaa integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan samalla kun nautitaan yhdessä lempiharrastuksesta, kahvikupin äärellä rennossa ja ystävällisessä ilmapiirissä.

Jokainen istunto keskittyy tiettyyn kotoutumisen osa-alueeseen. Osallistujilla on mahdollisuus oppia ja keskustella asiantuntijoiden ja vertaisten kanssa, jakaa kokemuksia, ja osallistua aktiivisesti toimintaan. Osallistuminen on kaikille maksutonta.

Connect & Integrate -hanke

Kansainvälisten ihmisten vertaistukiprojektimme Porissa on teemana "Connect & Integrate". Hanke järjestetään yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Porin kaupungin kanssa..

Vertaistukitapaamisia järjestetään kuukausittain eri paikkakunnilla kaupungissa istunnon tavoitteesta riippuen.

Saat ajankohtaista tietoa projektitoiminnastamme ja tulevista tapahtumistamme TÄSTÄ

Suosituksia osallistujiltamme

Taking part in the Degree Amplify project opened my eyes to information I didn’t know before. For example, I got to understand the main idea about recognition of diplomas in Finland, how to go about it and what are regulated professions in Finland, and details related to my diploma in electrical engineering.

Mariam

Participant, Degree AMPLIFY Project

I found out that I need to apply for a license from Valvira, in order to work as a psychologist in Finland. This was something new and confusing for me. I felt alone not knowing where to start. My Degree AMPLIFY mentor provided me with new information and answered all my worries and questions.

Kristina

Participant, Degree AMPLIFY Project

My mentor guided me in discovering my interests and assisted me in overcoming some work-related challenges.

Kelly

Participant, One Mentor One program

I was able to save time because my mentor knows how the diploma equivalency process works and gave me great advice about it.

Cyrille

Participant, One Mentor One program

If you need any support, or have any questions, feel free to reach out to the organization, they are as helpful as good family members.

Maha

Participant, SATAtalents project

I highly recommend everyone to get involved in events like the #satatalents project. You will gain more than you think. 

Jichen

Participant, SATAtalents project

Lue heidän koko kertomuksensa täältä: TÄSTÄ

Yhteisömme

Ammattilaiset

Ammatit

Kansallisuudet

Vuotta vanha

Yhteistyökumppaneitamme

Alla on joitain yhteistyökumppaneitamme sekä yrityksiä ja organisaatioita, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Jos haluaisit tehdä yhteistyötä kanssamme, otathan rohkeasti yhteyttä ja ideoidaan yhdessä yhteistyön mahdollisuuksia.

Pysy ajan tasalla

Liity Facebook-yhteisöömme pysyäksesi ajan tasalla tulevista tapahtumista, projekteista ja avoimista hakemuskierroksista.

Seuraa meitä

fiFI